Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa Związku Gmin Krynicko-Popradzkich”. Partnerstwo tworzą: Miasto i Gmina Krynica-Zdrój, Gmina Łabowa, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Gmina Rytro. Strategia jest opracowywana w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego” we współpracy przedstawicieli partnerstwa oraz doradców Związku Miast Polskich.

Strategia wyznacza kierunki rozwoju partnerstwa w perspektywie do roku 2030 i będzie podstawą do ubiegania się o fundusze zewnętrzne na realizację projektów w niej zawartych.

Partnerstwo przygotowało 3 projekty strategiczne:

  1. Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej.
  2. Partnerstwo Gmin Krynicko-Popradzkich dostępne komunikacyjnie dla mieszkańców i odwiedzających.
  3. Efektywność energetyczna budynków na obszarze partnerstwa.

Są to projekty partnerskie, realizowane wspólnie przez partnerów. Odpowiadają na zdiagnozowane problemy, a efekty ich realizacji będą odczuwalne na obszarze całego partnerstwa.

Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat projektu strategii. Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane i mamy nadzieję, będą pomocne w udoskonaleniu prezentowanego Państwu dokumentu.

Poniżej znajdą Państwo link do formularza on-line, w którym mogą Państwo wyrazić swoje opinie i sugestie. Prosimy o wypełnienie formularza do 24 września br.

https://bit.ly/zgkp_strategia

Strategia Terytorialna plik do pobrania


Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa Związku Gmin Krynicko-Popradzkich, który obejmuje Gminy: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Piwniczna-Zdrój oraz Rytro.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez wymienione samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych.

Związek Gmin Krynicko-Popradzkich przygotowuję obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa, a gminy będą wspólnie starać się o fundusze pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.
Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

 

Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Prosimy o uważne czytanie pytań.

Poniższy link zawierający ankietę będzie aktywny do: 10.02.2021 r.

 

Uwaga: po kliknięciu „Następna strona” nie ma możliwości cofnięcia.

 

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97x9kvv

 


 

Zadaniem Związku jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej i usług uzdrowiskowych na obszarze Gmin tworzących Związek w szczególności poprzez promocję regionu, podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury i tradycji regionalnych, pozyskanie środków krajowych i zagranicznych na realizację regionalnych przedsięwzięć w zakresie:
a) rozwoju infrastruktury technicznej,
b) ochrony środowiska i działań proekologicznych,
c) wykorzystywania miejscowych zasobów naturalnych,
d) budowy bazy sportowo-rekreacyjnej oraz obiektów towarzyszących.

Inspektor ochrony danych - Pan Ireneusz Leszyński tel. 18 477 79 22, e-mail: ileszynski@muszyna.pl